อาการของโรคต่อมลูกหมากโต

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีขนาดเท่าผลลิ้นจี่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น หน้าที่สำคัญคือ ผลิตของเหลวเป็นตัวหล่อลื่นและนำส่งเชื้ออสุจิในขณะที่มีการหลั่งของน้ำอสุจิออกมา โรคต่อมลูกหมากโตถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่น่าหนักใจของคุณผู้ชายทั้งหลาย โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตจะอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากจะค่อย ๆ โตขึ้น และชายสูงอายุ 2 ใน 5 คนจะมีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติ อาการดังกล่าวเกิดจากการที่ต่อมลูกหมากซึ่งอยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะมีขนาดโตขึ้นและไปบีบท่อปัสสาวะให้แคบลง โดยปกติอาการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศ นอกจากนี้ต้องเข้าใจว่าโรคต่อมลูกหมากโตไม่ใช่โรคมะเร็ง และจะไม่มีวันกลายเป็นมะเร็งไปได้ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีทั้งสองโรคนี้ร่วมกันได้

อาการของโรคต่อมลูกหมากโต

 1. ลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะกลางดึกมากกว่า 1 – 2 ครั้ง
 2. สายปัสสาวะไม่พุ่ง ไหลช้า หรือไหล ๆ หยุด ๆ
 3. เกิดความรู้สึกว่าการขับถ่ายปัสสาวะเป็นเรื่องวุ่นวายในชีวิตประจำวัน
 4. ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ จะต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีที่ปวดปัสสาวะ
 5. ต้องเบ่งหรือรอนานกว่าจะสามารถปัสสาวะออกมาได้
 6. รู้สึกปัสสาวะไม่สุด ทำให้อยากปัสสาวะอยู่เรื่อย ๆ
 7. ปัสสาวะบ่อย ห่างกันไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นเมื่อละเลย การรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ ต่อมลูกหมากโต

 1. ปัสสาวะไม่ออกทันที หรือค่อยเป็นค่อยไป
 2. ปัสสาวะเป็นเลือดเนื่องจากต่อมลูกหมากบวม
 3. กระเพาะปัสสาวะครากหรือมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ไม่สามารถขับปัสสาวะออกได้หมด ส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 4. การทำงานของไตเสื่อมลง และไตวายได้
ดังนั้นชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจต่อมลูกหมากเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีอาการปัสสาวะผิดปกติก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและรักษาได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

อาการเริ่มแรกของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ส่วนมากแล้วอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่มีอาการที่จำเพาะเจาะจงนะครับแต่อาจจะมีอาการที่เกิดจากการกดเบียดท่อปัสสาวะจากการที่ต่อมลูกหมากโตขึ้นมักจะแบ่งเป็นสองกลุ่มอาการใหญ่ๆ คืออาการระคายเคืองทางเดินปัสสาวะและอาการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ   อาการระคายเคืองทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย เช่น มีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือมีอาการเร่งรีบเมื่อปวดปัสสาวะจะต้องรีบไปเข้าห้องน้ำทันทีบางคนอาจจะมีอาการเล็ดลาดได้ มีปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคือต้องตื่นมาปัสสาวะด้วยอาการปวดมากกว่าหนึ่งครั้งต่อคืนหลังจากที่หลับไปแล้ว   ส่วนอาการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ อาการปัสสาวะไม่พุ่งบางคนอาจมีลำปัสสาวะเล็กลงจึงเป็นไปได้อย่างช้าๆ ต้องใช้แรงเบ่งจากช่องท้องซึ่งปกติแล้วจะไม่ต้องใช้ หรือมีปัสสาวะออกช้าต้องใช้เวลานานกว่าจะปัสสาวะเสร็จ มีปัสสาวะขาดไหายๆเป็นช่วงๆเนื่องจากปัสสาวะสะดุด หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วบางคนมีอาการหยดช่วงท้ายของการปัสสาวะ บางคนมีปัสสาวะค้างเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วรู้สึกว่าต้องมาปัสสาวะอีกครั้ง   อาการที่พูดไปเหล่านี้อย่างที่หมอบอกตั้งแต่แรกว่าไม่จำเพาะเจาะจงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ ในคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตก็อาจจะมีอาการแบบนี้ได้ซึ่งหากกังวลมากหมอแนะนำให้ไปตรวจกับแพทย์อีกครั้งนะครับ   ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อย รู้สึกวันๆ อยากเพลียอยากจะนอน อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน เกิดจากหลายสาเหตุได้แก่ โรคเบาหวาน เบาจืด ไตทำงานบกพร่อง ต่อมลูกหมากโตในผู้ชายกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาทควบคุมบกพร่องหรือผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุก็ส่งผลต่อการถ่ายปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆได้ แต่ผู้ที่มีความผิดปกติที่ต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะมีอาการความผิดปกติอื่นๆในการถ่ายปัสสาวะร่วมด้วย เช่น ปัสสาวะไม่พุ่ง พุ่งไม่แรง ปวดปัสสาวะแล้วเข้าห้องน้ำไม่ทัน ปัสสาวะราด ปัสสาวะรดที่นอน เป็นต้น

การตรวจค่าพวกมะเร็ง

เช่น PSA มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน แล้วค่านี้บ่งบอกอะไรได้ Prostate-Specific Antigen (PSA) เป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ในต่อมลูกหมาก (ทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง) การตรวจนี้จะเป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ PSA ในเลือด ผู้ชายส่วนใหญ่มีระดับต่ำกว่า 4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng / มิลลิลิตร) ในเลือด ดังนั้นการตรวจพบว่า PSA มีค่าสูงกว่าปกติมากๆ ก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ พบว่าผู้ชายที่มีระดับ PSA ระหว่าง 4 และ 10 มีประมาณ 1 ใน 4 คนมีโอกาสของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หาก PSA เป็นมากกว่า 10 โอกาสของการมีมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมากกว่า 50%  

นอกจากนี้ยังพบ PSA สูงขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้

 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ
 • ต่อมลูกหมากโต
ดังนั้นการตรวจพบค่า PSA สูงกว่าค่าปกติ ไม่ไก้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งเสมอไปค่ะ เพราะการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่องกล้องเพื่อขลิบนำชิ้นเนื้อของต่อมไปลูกหมากไปตรวจละเอียดทางพยาธิวิทยาอีกทีค่ะ
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

Uncategorized
admin

ต่อมลูกหมากโต อันตรายไหม?

ต่อมลูกหมากโต เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบสืบพันธุ์เพศชาย ลักษณะเป็นก้อนขนาดประมาณลูกเกาลัด ล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ( อยู่ถัดจากส่วนล่างของกระเพาะปัสสาวะ) คนละส่วนกับลูกอัณฑะซึ่งอยู่ในถุงอัณฑะด้านนอก ดังนั้นการตรวจคลำต่อมลูกหมากจึงต้องตรวจโดยการใช้นิ้วหรือเครื่องมือ สอดทางทวารหนัก

อ่านเพิ่มเติม >
Uncategorized
admin

ต่อมลูกหมากคืออะไร

ต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่อยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้นบริเวณโคนอวัยวะเพศของผู้ชายคนมักเข้าใจผิดว่าต่อมลูกหมากคือลูกอัณฑะ ที่ถูกต้องคือ ลูกอัณฑะมีหน้าที่สร้างเชื้ออสุจิ และต่อมลูกหมากมีหน้าที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงเชื้ออสุจิ

อ่านเพิ่มเติม >
Uncategorized
admin

ทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ข้อบ่งชี้ของทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ตำแหน่ง ขนาด ระยะของเซลล์มะเร็ง สภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการรักษา โดยปัจจุบันผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม >
Uncategorized
admin

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ปัจจุบัน แพทย์พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ อายุ ยิ่งอายุมากขึ้น โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากก็ยิ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม >
Uncategorized
admin

5 โรคอันตราย ฝันร้ายของผู้ชายวัย 50+

คุณทราบหรือไม่ว่าผู้ชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าผู้หญิง? เหตุผลก็เพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับสุขภาพของตัวเองน้อยกว่าผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สุ่มเสี่ยงกับการทำลายสุขภาพมากกว่า

อ่านเพิ่มเติม >

© Tomazing Plus – All Right Reserved. | Designed by MergeIdea